Hotel az olasz tenger partján - szállás, tenger, akció, OlaszországÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKÉrvényes és hatályos: 2022. július 1-jétől

Az ÁSZF 5. pontja megváltozott. A módosított ÁSZF 2022. július 1-jén és ezt követően igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozik.

1. A Szolgáltató adatai
HELIKON Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: HELIKON Utazási Iroda Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 09 060182
Adószám: 10242986-2-20
Helicomplex Ingatlanberuházó, Értékesítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Helicomplex Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 09 074902
Adószám: 25436905-2-20
Kalmainvest Befektetésszervező és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Kalmainvest Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 09 074904
Adószám: 25436967-2-20
Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Petneházy Zrt.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 10 040173
Adószám: 10330078-2-20

1.a Club Dobogómajor
• Cím: H-8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
• Telefon: +36-83/531-991
• Email: info@clubdobogomajor.hu
• Fax: +36-83/531-992

1.b Petneházy Club Hotel
• Cím: H-1029 Budapest, Feketefej utca 2-4.
• Telefon: +36-1/391-8010
• E-mail: info@petnehazy-clubhotel.hu
• Fax: +36-1/376-5738

1.c Hotel Kalma
• Cím: H-8380 Hévíz, Rakóczi utca 12-14.
• Telefon: +36-83/545-910
• Email: info@hotelkalma.hu
• Fax: +36-83/545-911

1.d Kalma Villa
• Cím: H-8380 Hévíz, József A. u. 13.
• Telefon: +36-83/545-910
• Email: info@hotelkalma.hu
• Fax: +36-83/545-911

1.e Apart Hotel
• Cím: H-8380 Hévíz, Erzsébet királyné utca 19.
• Telefon: +36-83/545-910
• Email: info@hotelkalma.hu
• Fax: +36-83/545-911

1.f Abbazia Country Club
• Cím: H-8976 Nemesnép, Határ utca 3-7.
• Telefon: +36-92/573-450
• E-mail: info@abbazia-nemesnep.hu
• Fax: +36-92/573-451

1.g Abbázia Club Hotel
• Cím: H-8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.
• Telefon: +36-83/312-596
• E-mail: info@abbazia-clubhotel.hu
• Fax: +36-83/313-424

1.h Abbázia Club Hotel Marotta
• Cím: I-61035 Marotta, Lungomare C. Colombo 107., Italy
• Telefon: +39/-0721-969107
• E-mail: info@clubhotel-marotta.com


2. Általános szabályok
2.a Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató (1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h) szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.b Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét az itt közölt Általános Szerződési Feltételeknek.
2.c Az Általános Szerződési Feltételek nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.


3. Szerződő fél
3.a A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.b Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban felek).
3.c Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


4. A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.a A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét foglalás úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.b A szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
4.c A szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újraértékesíteni. A szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.d A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a felek írásban történő megállapodása szükséges.


5. Lemondási, elállási feltételek
5.a Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés előtti napot megelőző 2. nap, helyi idő szerint 16:00 óráig van lehetőség.
5.b Ha a szerződő fél szerződéses kikötés ellenére a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával vagy más, szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés előtti napot megelőző 2. nap, helyi idő szerint 16:00 óra után megszűnik.
5.c Ha a szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával vagy más szerződésben foglalt módon biztosította, de az érkezési napon helyi idő szerint 24:00 óráig nem érkezik meg, és/vagy a meg nem érkezést nem jelzi írásban előre, a Szolgáltató a szerződésben meghatározott teljes összeget kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a Szolgáltató a szállást a szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd meg nem érkezés és jelzés hiányában a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.d A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása vagy Széchenyi Pihenőkártyáról (SZÉP kártyáról) történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.
5.e A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásainak igénybevétele, akciók, csoportos utazás vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.


6. Árak
6.a A Szolgáltató által működtetett szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobában vagy a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, gyógyászat, wellness) állnak rendelkezésre.
6.b A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.c Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA*) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA*) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett áthárítja a szerződő félre. (*IFA = idegenforgalmi adó, mértéke szállodánként változó, összegét a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg.)
6.d Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok weboldalainkon (www.abbaziagroup.com, www.clubdobogomajor.hu, www.hotelkalma.hu, www.petnehazy-clubhotel.hu, www.abbazia-nemesnep.hu, www.abbazia-clubhotel.hu, www.clubhotel-marotta.com) kerülnek meghirdetésre.


7. Fizetés módja, garancia
7.a A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt.
7.b. A Szolgáltató hitelkártya garanciát (teljes összeg 50%-a) kérhet, melynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül.
7.c A Szolgáltató előleg fizetését kérheti a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére.
7.d A szerződő fél a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti HUF-ban és/vagybármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogad. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
7.e A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés alapján ajándékutalvány, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a szerződő fél kérésére rendelkezésre bocsátja. Már foglalás során javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszköz meghatározása.


8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
A Vendég a szobát az érkezés napján 16:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).


9. Háziállatok
9.a Háziállattal történő érkezés esetén a Vendég köteles legkésőbb az érkezéskor megismerni, tudomásul venni és betartani az adott szálláshely vonatkozó szabályzatát. A Vendég az érkezést megelőzően a szálloda weboldalain tájékozódhat a hatályos szabályzatokról, és érdeklődhet a szálloda megadott elérhetőségein.
9.b A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.


10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
10.a A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra irányuló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
10.a.1 a Vendég a szálloda házirendjébe ütköző magatartást tanúsít,
10.a.2 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
10.a.3 a Vendég a szálláshelyen dolgozókkal kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
10.a.4 a Vendég fertőző betegségben szenved;
10.a.5 a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
10.b Vis major esetén a szerződés megszűnik, a teljesített szolgáltatások tekintetében felek elszámolnak egymással.


11. Elhelyezési garancia
11.a Amennyiben a Szolgáltató szállodája a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.b A Szolgáltató köteles:
11.b.1 a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
11.b.2 Igény esetén ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott szálláshelyre történő eljutáshoz.
11.c Amennyiben a Szolgáltató a fenti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a szerződő fél nem élhet.


12. A vendég betegsége, halála
12.a Amennyiben a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.b A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről. Az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.


13. A szerződő fél jogai
13.a A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.b A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.c A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.


14. A Szerződő fél kötelezettségei
14.a A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.b A Vendég gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.
14.c A szálloda wellness részlegének szaunái gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülők felelőssége.
14.d A Vendég saját ételt, italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.


15. A szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég vagy kísérője vagy az ő felügyelete alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.


16. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy a szerződés szerint megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelése biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.


17. A Szolgáltató kötelezettsége
17.a A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
17.b A vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.


18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.a.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
18.a.2 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
18.a.3 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.a.4 A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a vízközeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.
18.a.5 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.b A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.


19. Vis major
Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Bármely fél mentesül a szerződésből eredő kötelességeinek teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.


20. Titoktartás
A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A személyes adatok kezelésének részletszabályait a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.


iratkozzon fel hírlevelünkre

Ha Ön klubtagunk, vagy csak kíváncsi szállodacsoportunk legújabb híreire, vagy kedvezményes ajánlataira, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre. Így havi rendszerességgel értesülhet aktuális kedvezményeinkről, új csomagajánlatainkról.

Adatvédelmi tájékoztatónkat ide kattintva ismerheti meg.
Az Abbázia Group tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60578/2012. ABBAZIA GROUP c/o Club Dobogómajor, H-8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1., Hungary Tel. +36•83•531•981, newsletter@abbaziagroup.com

Az oldalunkon HTTP-sütiket használunk, a lehető legjobb webes élmény biztosítása érdekében. A továbblépéssel és az oldal használatával, beleértve az oldalon maradást is, Ön beleegyezik ezek használatába. További információkért vagy a cookie-k eltávolításáért, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelvek 4.5.A ill. 4.5.B fejezetét.

Tovább